Konkurs – 1/2019 2019-06-27T14:38:37+02:00

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

NARUČILAC:

„TRI REST “ d.o.o. Beograd, Nićifora Ninkovića 110/10

ZADATAK:

Konkurs za izradu idejnog rešenja/projekta spoljnog uređenja dvorišta iza stambene zgrade u ulici Živka Davidovića 29 na Zvezdari.

UČESNICI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina Osnovnih studija smer pejzažne arhitekture i/ili sličan smer, a koji se bavi spoljašnjim uređenjem.

CILJ KONKURSA:

Izrada idejnog rešenja/projekta spoljašnjeg uređenja dvorišta iza stambene zgrade u ulici Živka Davidovića 29.

KONKURSNI MATERIJAL:

Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu, mogu da pošalju prijavu putem e-maila na marina@trirest.rs najkasnije do 31.07.2019. godine. Svi prijavljeni učesnici dobiće putem e-maila koji su označili u prijavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna da bi se uradiokonkursni zadatak.

NAČIN I ROK ZA PREDAJU:

Konkursni zadatak se dostavlja u pdf i dwg formatu putem e – maila na adresu marina@trirest.rs.
Konkurs je otvoren do 31.07.2019. godine

PRILOZI NEOPHODNI ZA UČESTVOVANJE U KONKURSU:

  • Parterno rešenje dvorišta , R = 1:100 (pozicioniranog u odnosu na zgradu)
  • Osnova dvorišta , R = 1:50 (sa detaljnim prikazom uređenja, mobilijara, kao i
    specifikacijom biljnih vrsta)
  • 3D prikaz (minimum jedan)

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE RADOVA:

Kriterijum za izbor najboljeg idejnog rešenja je originalnost i funkcionalnost. Stručna komisija, sastavljena od : Marine Milojević, Jelene Zmejkovski i Sanja Ivanović ocenjivaće dostavljene radove.

NAGRADE:

Najbolje idejno rešenje biće nagrađeno iznosom od 18.000,00 dinara. Takođe, izabrani kandidati će dobiti referencu da je njegovo idejno rešenje prihvaćeno.

PRAVILA I PROCEDURE:

Svi upotrebljeni grafički materijali (slike I crteži) moraju biti autorsko delo učesnika, ili učesnik mora imati prava na njihovu upotrebu. TRI REST d.o.o. ne prihvata odgovornost za idejno rešenje učesnika, nije odgovoran za kršenje autorskih prava i neće biti uključen u sporove oko istih.

Učestvovanjem na Konkursu, učesnik pristaje na isključivi prenos i/ili ustupanje autorskog prava za idejno rešenje bez predmetnog, prostornog i vremenskog ograničenja. Takođe, TRI REST d.o.o. zadržava pravo da promeni/doradi originalno idejno rešenje.

TRI REST d.o.o. nije u obavezi da izabere idejno rešenje, ukoliko Stručna komisija TRI REST-a d.o.o., prilikom razmatranja pristiglih prijava, ustanovi da ni jedno od ponuđenih idejnih rešenja ne ispunjava propisane uslove, odnosno ne zadovoljava zadate kriterijume.

TRI REST d.o.o. nije u obavezi da objavi ko je od ponuđenih kandidata dobio nagradu, niti je u
obavezi da objavi izabrano idejno rešenje.

OSTALE INFORMACIJE:

Iako će biti uložen svaki napor da se to ograniči, TRI REST d.o.o. zadržava pravo da promeni navedena pravila i uslove, bez prethodne najave. U slučaju bilo kakvih promena, TRI REST d.o.o. će se potruditi da ih istakne na sajtu www.trirest.rs

Samo izabrani kandidati će biti obavešteni putem e- maila.