Hotel INDIGO 2021-06-21T15:09:38+02:00

Hotel INDIGO

Površina: m2

Svrha: Zgrada za trgovinu sa hotelom.

Vrsta radova: Građevinsko-zanatski radovi.

Ukupna vrednost radova: 200.000 €